FOODLAB

undergroud, overground, porno a muzikál

Jan Fabián / Absence krajiny

Umělec a architekt Jan Fabián umístil ve dnech 5. až 10. října 2010 do Fotograf Room vycházkový chodníček ze šumavských rašelinišť. Jedná se v podstatě o malý špacír vybranými projekty autora. Projekt vznikl v rámci Designbloku 2010. Umělec je zároveň architektem již rok fungujícího prostoru Fotograf Gallery / Room.

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.