Audioarchiv z Comic-Conu 2010

Čtyřdenní mezinárodní setkání komiksových nadšenců, to zní skoro jako téma pro web geekologie.com. Jenže v dnešní době komiks neznamená pouze Batmana, Supermana nebo (v českém prostředí bohužel) Hanu a Hanu, ale naopak, je o čem mluvit a čtyři dny se zdají být skoro málo. Americký Comic-Con vznikl v San Diegu v roce 1970 a patří k nejstarším a největším událostem svého druhu. Letos se konal od 22. do 25. července a díky Jamie Covillovi z thecomicbooks.com si můžete několik diskuzí poslechnout právě teď online.

Ze záznamů je sázka na jistotu Comics Critism panel, který vedl Ben Schwarz, editor antologie zabývající se současným komiksem a jeho proměnou v letech 2000 až 2008. Bez povšimnutí by také neměl zůstat vtipný rozhovor s japonskou manga umělkyní Moto Hagio, která vydala v tomto roce u nakladatelství Fantagraphics soubor 10 příběhů shrnujících její dosavadní tvorbu A Drunken Dream and Other Stories a mluvila na Comic-Conu o svém prvním komiksu a své tvorbě vůbec.

Pro zajímavost, prvním z oficiálních hostů festivalu se v roce 1970 stal Ray Bradbury spolu s Jackem Kirbym, tvůrcem legendárního komiksu Captain America.

Alena Drahokoupilová / Maketa Dummy a Vedro (skupinová výstava)

14. 7. 2010 začal v MeetFactory letní program večírků Summer Trainspotting / MeetFactory’s Open-air DJ Bar, téhož večera se zde konaly dvě vernisáže. Alena Drahokoupilová vystavuje do 31. 7. 2010 tři videa v galerii Kostka a ve velké galerii se představují umělci Jana Kochánková, KW, LÁDVÍ – Adéla Svobodová, Jan Haubelt, Jiří Thýn, Tomáš Severa, Michal Moravčík, Lucia Nimcová, Ludmila Smejkalová, Matěj Smetana, Lenka Vítková, Vlasta Žáková. Výstava má sezónní název Vedro a potrvá do 17. 9. 2010.

Foodlab.cz v rámci Summer Trainspotting pořádá v MeetFactory 31. 7. 2010 Foodlab.cz Star Wreck Night!

CTheory.net / Teorie, technologie a kultura

Na webu http://www.ctheory.net/ se nachází opravdu exkluzivní archiv esejí, knih a rozhovorů. Všechny příspěvky se zabývají současnou kulturou, novými médii a technologiemi, mezi editory a autory se neztratí jména jako Bruce Sterling, Stelarc, Paul Virilio, Steve Mann nebo Len Manovich.

Tento online vzdělávací projekt spravují od roku 1996 Arthur a Marilouise Krokerovi, A. Kroker je zároveň ředitelem Pacific Centre for Technology and Culture (PACTAC) v Kanadě, které s CTheory úzce spolupracuje a na jeho stránkách můžete najít videoarchiv CTheory (doporučujeme také několik audio rozhovorů ke stažení). Za zvláštní pozornost stojí kromě hlavního archivu také oddělení CTheory Books, které obsahuje např. titul The Will to Technology and the Culture of Nihilism A. Krokera.

A na závěr ještě jedno knižní doporučení od Ryana Griffise z Rhizome.org:

„For those of us who like our media theory to have poetic and dramatic flair, the online journal CTheory provides regular satisfaction. In case you missed some of the recent (or older) essays, or just want them all together in a more complete context, the editorial team of Arthur and Marilouise Kroker have brought together a collection of forty-five CTheory texts into one volume. Titled ‚Life in the Wires,‘ the reader explores music, politics, urban space, gender, art and other aspects of contemporary, technologically saturated life. ‚Life in the Wires‘ supplies a range of critically ambivalent feelings about our electrified and networked condition, from Paul Miller’s (DJ Spooky) reflections on ‚the cinematic image‘ to a conversation with (media theorist) Manuel De Landa on ‚1000 years of war.‘ And like any media theory book worth its weight in wires, the CTheory Reader has a companion website with supplementary materials and a series of streamed events and seminars with many of the journal’s regular contributors and editors.“

Všechny eseje z Life in the Wires samozřejmě najdete stále online na stránkách CTheory.

Jaroslav Dufek / Reality ends here

A do třetice představujeme diplomovou práci umělce, kurátora, organizátora různých uměleckých akcí, spoluzakladatele projektu Photo5, absolventa ateliéru Interaktivních medií Jaroslava Dufka. Net.artový projekt vznikl na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Šest plně funkčních zařízení denní potřeby – a to sice mikrovlnku, televizi, LCD monitor, lux, počítač a video autor ponechal napospas kolemjdoucím před Hotelem Vladimír, tedy v místě, které patří mezi ta nejfrekventovanější v centru města. Všech šest objektů bylo v ten samý den, kdy byly instalovány na ulici (30. 5. 2010), rozebráno. Spotřebiče obsahovaly GPS čipy. Pět předmětů našlo ještě ten den svého nového majitele a do vydání tohoto příspěvku se už nepřesunuly nikam dál. Mikrovlnka pak svou pouť ukončila až druhý den ráno po deváté hodině. Více informací naleznete na webových stránkách projektu, kde je zaznamenán pohyb předmětů online na mapě.

Bohuslav Brouk / křest knihy Životní sloh

29.6. 2010 v Klubu K4 v Celetné ulici byla pokřtěna kniha psychoanalytika, spisovatele, básníka, publicisty, filosofa, estetika, sociologa a biologa Bohuslava Brouka Životní sloh. Večerem provázel Ladislav Čumba. Referát přednesla estetička Helena Jarošová, dále mluvil editor knihy Viktor Debnár. Poslechněte si audio ukázku z knihy, čtenou L. Čumbou a R. Rubášem. Večer audio-vizuálně doprovodili Kateřina Zochová s Davidem Landou.

V Životním slohu se čtenáři po více než šedesáti letech od plánovaného vydání dostává nesmírně podnětných myšlenek v oblasti, v níž dodnes mnoho teoretických textů nevzniklo, navíc přímo od jednoho z průkopníků konceptu životního slohu. Publikace je přirozeným a významným doplňkem Tvorby životního slohu: Statí o architektuře a užitkové tvorbě vůbec (1946) Karla Honzíka, sledujícího funkční vztahy architektury ve vztahu k prostoru a živým organismům, Obytné krajiny (1947)Ladislava Žáka, zachycujícího architektonické a funkční vlastnosti krajiny, a konečně Broukových Lidí a věcí (1947), soustřeďujících se na jednotlivé funkce věcí, nevyhnutelnost redukce životních potřeb atd.

(odstavec byl převzat ze stránky http://bohuslavbrouk.wordpress.com/)

LSD v sešitu

Tento článek byl otištěn v roce 1969 v literárním a kulturním měsíčníku Sešity pro literaturu a diskusi (do č. 22/1968 se jmenoval Sešity pro mladou literaturu). Měsíčník dával prostor zejména mladým autorům, velkou část ovšem tvořily také překlady a texty od autorů starších generací. Vše však korespondovalo s hlavní ideou redakce: vytvořit neideologické názorové prostředí umožňující volné střetávání různých uměleckých koncepcí. Významnou roli měl v Sešitech Štěpán Grygar, který po celou dobu vydávání časopisu obstarával reprodukce výtvarných děl a dokumentační materiál a vytvářel jeho grafickou podobu. Mnoho čísel bylo věnováno určitému tématu (naivismus, sex a erotika, baroko, drogy…), postupem času se ale kladl stále větší důraz na témata politická. V říjnu 1969 bylo vydávání časopisu zastaveno a jeho hlavní představitelé stíháni za údajné šíření pornografie (Petr Kabeš a Jiří Gruša za otištění Listů z Kalpadocie a Jaroslav Kořán za překlad Tichých dní v Clichy od Henriho Millera).

Text: Pavel Havrda

Přečtěte si anonymní záznam z intoxikace LSD, třeba vám pomůže poznat možnosti tohoto světa… (poznámka redakce)

Příspěvek byl zapůjčen Archivem výtvarného umění, o.s. Foodlab tímto děkuje.