The artist in the (art) society

Od 8. září do 15. října 2010 probíhá v Galerii Emila Filly druhá část výstavy The artist in the (art) society. Skupinová výstava měla premiéru 22. dubna 2010 v drážďanské Motorenhalle. V Ústí najdeme z části obměněný seznam umělců. Výstavu kurátorovala opět trojice Andrea Domesle ( Švýcarsko), Frank Eckhardt (Německo) a Michal Koleček (Česká republika).

Poslechněte si rozhovor s kurátory projektu Frankem Eckhardtem a Michalem Kolečkem z 21. dubna 2010:

Zúčastnění umělci: Eric Anglès, AZORRO, Bankleer, Nin Brudermann, com & com, Richard Fajnor, Sabine Groß, Christian Jankowski, Kai Kaljo, Anna Konik, František Kowolowski, Lutz & Guggisberg, Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Barbara Naegelin, Guido Nussbaum, Tanja Ostojić, Fia-Stina Sandlund, Antje Schiffers, Mladen Stilinović, John Wood & Paul Harrison, Erwin Wurm, Sus Zwick & Muda Mathis & Fänzi Madörin

Výstava v Drážďanech Künstler in der KunstGesellschaft.

Foto: Radek Jandera

Jakub Petr / Bez názvu

Někdy v období před letními klauzurami jela skupina lidí na chatu. Při jednom z mejdanů se dva kluci rozhodli utkat v šermířském souboji. Našli totiž na půdě dvě dědečkovy šavle. Jakub Petr nejspíš souboj prohrál, protože mu jeho souputník přeseknul šavlí šlachu na ruce, a tak musel klauzuru odložit na září.

Umělec je studentem Ateliéru skla na VŠUP.

Lampa je k vidění po domluvě s asistentem ateliéru P. Karousem / pavelkarous@hotmail.com.

Start Point / prize for emerging artists 2010

V Kutné Hoře byl vyhlášen 18. září 2010 vítěz mezinárodní soutěže pro absolventy vysokých uměleckých škol Start Point 2010. Stal se jím Brit Alexis Milne z Goldsmiths, University of London. Soutěže se účastnilo na 33 umělců, z toho 21 prošlo užším výběrem pro výstavu v GASKu (Galerie Středočeského kraje).

Vystavující autoři:

Ostrale 10

O drážďanském festivalu současného umění Ostrale jste možná zatím ještě neslyšeli. Jedná se však o každoroční mezinárodní přehlídku, která se poprvé konala už v létě 2007, a prezentuje různá média, od malby až k instalaci nebo videoartu. Letošní 4. ročník právě končí, zároveň na něj však navazuje „Out of Ostrale“ – výběr z festivalových děl, který putuje po Evropě a tento rok se bude prezentovat v Katovicích v Polsku (15.10. – 14.11.2010) a Eupenu v Belgii (26.11. – 23. 12.2010). Za zmínku stojí také rozsáhlé prostory, kde se festival pořádá. Jedná se o areál jatek a příbuzných budov, které roku 1910 postavil Hans Erlwein. Během druhé světové války byl areál těžce zasažen bombardováním a zprovoznil se opět až v DDR. V současné době patří mezi státní chráněné památky.

Foto: Kateřina Zelingerová

Hřiště

<

Natočil jsem krátké video s paní Ing. Libuší Šroubovou, která měla za totáče na starosti stavbu sídlišť. Mimo jiné vymyslela třeba název kulturního domu Delta na pražské Dědině. Pamětníci z let nedávných si jistě pamatují koncerty v dnes již zaniklém klubu Delta.

Na sídlišti Dědina se nachází realizace Kurta Gebauera – Obludy. Je to jakési hřiště na kopci mezi paneláky, místo pro milence, odkud se můžou kochat západem slunce, nebo přistáváním letadel na Ruzyni.

Čekali jsme, že budeme muset provést jakousi archeologii místa, ale hřiště je naprosto perfektně zachovalé. Sešli jsme se u Oblud, aby mi paní Šroubová povyprávěla o výstavbě hřišť za doby normalizace.

Video vzniklo na základě výstavy Piknik Nové scény, na které jsem participoval. Povídali jsme si, ani ne o historicko-technických faktech, jako spíš o obecnějších rovinách fenoménu hřišť dob minulých.

Text: A. Jirát

Alexander Peroutka / Přednáška o současných angažovaných uměleckých kolektivech v Rusku

Přednáška se uskutečnila v rámci otevřených přednášek na FUD UJEP 14. dubna 2010 v Ústí nad Labem. Alexander Peroutka (1975) si za téma své doktorandské práce zvolil ruské angažované současné umění. Rusko je země, kde menšiny jsou utlačovány, kde gaye mlátí policie, kde je korupce na denním pořádku… Povídání brněnského doktoranda je zajímavou cestou do ruské současné společnosti, potažmo do umělecké komunity.

Obsah přednášky: počátky novodobé společenské kritiky a její místo dnes v Rusku (nejen), příklady aktivních skupin, a akcí, témata angažovaného projevu – rozpor mezi uměleckou praxí, obsahem a skutečností, odlišné prostředí, problematika spolupráce a obchodu s uměním, kde jsou hranice kritiky, do jaké míry je tolerovaná a jak reaguje, umělec a společnost, teoretické příklady práce se společenskou tématikou, sociální geografie, ekonomie…

Michael Fried / Jeff Wall, Wittgenstein, and the Everyday (2007)

Američan Michael Fried (1946) v současné době patří mezi „celebrity“ umělecké kritiky. Ovlivnil ho objevitel Jacksona Pollocka Clement Greenberg a už v šedesátých letech na sebe upoutal pozornost svou esejí Art and Objecthood (1967). V roce 2008 publikoval knihu Why Photography Matters as Art as Never Before, ve které rozebírá chronicky známé tváře současné fotografie, mezi kterými se nachází samozřejmě i umělec původem z Kanady Jeff Wall (rozhovor o podobě této knihy si můžete přečíst v říjnovém ArtReview z roku 2007).

Jelikož byla prodloužena výstava tohoto fotografa v drážďanské Kunsthalle im Lipsiusbau až do 10. října 2010, rozhodně doporučujeme zajet si do pohraničí na výlet. Výstava se jmenuje Transit a nenajdete tam sice např. Picture For Women z roku 1979, ale zato tam visí Adrian Walker (viz výřez výše), kterým také začíná Friedova esej z jara 2007 Jeff Wall, Wittgenstein, and the Everyday. Ta vyšla poprvé v Critical Inquiry 33 a nyní si jí můžete zdarma přečíst na stránkách německé univerzity Potsdam.

Jean Baudrillard / Seduction (1979)

„To produce is to materialize by force what belongs to another order, that of the secret and of seduction. Seduction is, at all times and in all places, opposed to production. Seduction removes something from the order of the visible, while production constructs everything in full view, be it an object, a number or concept. Everything is to be produced, everything is to be legible, everything is to become real, visible, accountable; everything is to be transcribed in relations of force, systems of concepts or measurable energy ; everything is to be said, accumulated, indexed and recorded . This is sex as it exists in pornography, but more generally, this is the enterprise of our entire culture, whose natural condition is obscene: a culture of monstration, of demonstration, of productive monstrosity.“

Většina života francouzského filosofa Jeana Baudrillarda (1929 –2007) byla spojená s kontroverzí. V roce 1977 publikoval Zapomeňte na Foucaulta, v roce 1981 shrnul své dosavadní zájmy o sémiotiku a napodobování ve společnosti v Simulacres et Simulation, kritizoval válku v Perském zálivu jako „ne-válku“ a jako „válku, která nikdy neproběhla“ , po 11. září vydal Ducha terorismu. Je autorem výroku „Skutečnost (už) neexistuje.“ Amerika se pro něj stala symbolem jeho myšlenky obrazů převládajících nad realitou. V díle De la seduction z roku 1979 analyzuje pod sociologickým drobnohledem akt svádění jako mocenskou hru, jako hybný prostředek, který kdesi „chybí“, a proto tedy je a může ovládat.

De la seduction poprvé vydali v Paříži roku 1979 v Editions Galilee, do češtiny byla knížka přeložena v roce 1996 jako O svádění, Seduction vyšlo v edici CultureTexts zabývající se postmoderní filosofií pod editorským dohledem Arthura a Marilouise Krokerových na CTheory Books v roce 2001, po zaregistrování se si můžete zdarma knihu stáhnout v pdf.

A abychom na závěr k jeho fascinaci globalizací a masovou komunikací dali něco ze života, poslechněte si track od Maximo Park, který po J.B. pojmenovali:

http://duck.fm/file/play/track/687808