Collection XXVI: The Artefactum years

M HKA, Antverpy, Belgie

10. 9. 2010 – 20. 2. 2011

Výstava z kolekce belgické galerie M HKA v Antverpách je zaměřená na periodu mezi lety 1985 – 1995. Východiskem je časopis Artefactum, který byl úzce spjat i s galerií M HKA a značným způsobem reflektoval umělecké dění té doby, jak v Belgii, tak i v mezinárodním měřítku. Představoval jako jeden z prvních časopisů svého druhu extravagantní inzerci, jež byla v té době součástí již mnoha zahraničních časopisů. Prezentoval belgické umění i zahraničním čtenářům. Výstavu je možno shlédnout do 20. února 2011.