Baráky – Souostroví svobody

Nakladatelství pulchra vydává knihu Františka Stárka Čuňase a Jiřího Kostúra Baráky zabývající se základnami českého undergroundu za komunismu. Spolu s vydáním knihy vzniklo i toto video, zkompilované z archivních materiálů. Záběry pochází z usedlosti poblíž Nové Vísky na severu Čech, hudba je ze záznamu koncertu kapely Pepa Janíček And His Boys uskutečněném roku 1979 tamtéž. Usedlost byla roku 1981 komunisty vyvlastněna a obyvatelé vystěhováni.

Křest knihy proběhne 12. června 2011 od 18:00 v hospodě Na Slamníku v Praze. Knihu uvede Dana Němcová. Pepa Janíček & Bobeš Rössler zahrají písničky Charlieho Soukupa a All Tommorows Parties Band zahrají skladby Velvet Underground.

„Fenomén společenského okraje, jenž se v kulturní oblasti projevuje v hudbě, literatuře a výtvarném i jiném umění, má i polohu vycházející z širší definice kultury, tedy ve specifickém oblékání, bydlení a životním stylu vůbec. O komunitním způsobu života českého undergroundu a o tom, co s ním souviselo v podmínkách totalitního státu, není obecně známo téměř nic. Tato kniha se pokouší v co nejširší dostupné míře zmapovat historii všedního dne českého undergroundu. Komunitní způsob života byl možný především na venkovských usedlostech, tzv. barácích, z nichž některé se posléze staly významnými undergroundovými kulturními a společenskými centry.“

Autor: Jakub Daníček