Alexander Peroutka / Přednáška o současných angažovaných uměleckých kolektivech v Rusku

Přednáška se uskutečnila v rámci otevřených přednášek na FUD UJEP 14. dubna 2010 v Ústí nad Labem. Alexander Peroutka (1975) si za téma své doktorandské práce zvolil ruské angažované současné umění. Rusko je země, kde menšiny jsou utlačovány, kde gaye mlátí policie, kde je korupce na denním pořádku… Povídání brněnského doktoranda je zajímavou cestou do ruské současné společnosti, potažmo do umělecké komunity.

Obsah přednášky: počátky novodobé společenské kritiky a její místo dnes v Rusku (nejen), příklady aktivních skupin, a akcí, témata angažovaného projevu – rozpor mezi uměleckou praxí, obsahem a skutečností, odlišné prostředí, problematika spolupráce a obchodu s uměním, kde jsou hranice kritiky, do jaké míry je tolerovaná a jak reaguje, umělec a společnost, teoretické příklady práce se společenskou tématikou, sociální geografie, ekonomie…