Bohuslav Brouk / křest knihy Životní sloh

29.6. 2010 v Klubu K4 v Celetné ulici byla pokřtěna kniha psychoanalytika, spisovatele, básníka, publicisty, filosofa, estetika, sociologa a biologa Bohuslava Brouka Životní sloh. Večerem provázel Ladislav Čumba. Referát přednesla estetička Helena Jarošová, dále mluvil editor knihy Viktor Debnár. Poslechněte si audio ukázku z knihy, čtenou L. Čumbou a R. Rubášem. Večer audio-vizuálně doprovodili Kateřina Zochová s Davidem Landou.

V Životním slohu se čtenáři po více než šedesáti letech od plánovaného vydání dostává nesmírně podnětných myšlenek v oblasti, v níž dodnes mnoho teoretických textů nevzniklo, navíc přímo od jednoho z průkopníků konceptu životního slohu. Publikace je přirozeným a významným doplňkem Tvorby životního slohu: Statí o architektuře a užitkové tvorbě vůbec (1946) Karla Honzíka, sledujícího funkční vztahy architektury ve vztahu k prostoru a živým organismům, Obytné krajiny (1947)Ladislava Žáka, zachycujícího architektonické a funkční vlastnosti krajiny, a konečně Broukových Lidí a věcí (1947), soustřeďujících se na jednotlivé funkce věcí, nevyhnutelnost redukce životních potřeb atd.

(odstavec byl převzat ze stránky http://bohuslavbrouk.wordpress.com/)