Jaroslav Dufek / Reality ends here

A do třetice představujeme diplomovou práci umělce, kurátora, organizátora různých uměleckých akcí, spoluzakladatele projektu Photo5, absolventa ateliéru Interaktivních medií Jaroslava Dufka. Net.artový projekt vznikl na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Šest plně funkčních zařízení denní potřeby – a to sice mikrovlnku, televizi, LCD monitor, lux, počítač a video autor ponechal napospas kolemjdoucím před Hotelem Vladimír, tedy v místě, které patří mezi ta nejfrekventovanější v centru města. Všech šest objektů bylo v ten samý den, kdy byly instalovány na ulici (30. 5. 2010), rozebráno. Spotřebiče obsahovaly GPS čipy. Pět předmětů našlo ještě ten den svého nového majitele a do vydání tohoto příspěvku se už nepřesunuly nikam dál. Mikrovlnka pak svou pouť ukončila až druhý den ráno po deváté hodině. Více informací naleznete na webových stránkách projektu, kde je zaznamenán pohyb předmětů online na mapě.