Laibach ve Vokně

Vokno je legendární samizdatový časopis „pro druhou i jinou kulturu“, který začal vydávat František Stárek (zvaný Čuňas – nyní působí v Ústavu pro studium totalitních režimů) se svými přáteli v černobílých dobách roku 1979. Kolektiv kolem časopisu pořádal koncerty, výstavy, přednášky, vydával knihy, noviny (Voknoviny), natáčel videomagazín…. Někteří byli v souvislosti s časopisem odsouzeni a vězněni. Zavřeni byli např. Michal Hýbek, Jiří Frič, Martin Jirous (Magor ) i František Stárek. Činnost Vokna se však po jejich propuštění obnovila. Stárek popisuje rozdíl mezi jejich produkcí před a po vězení takto: „První řadu jsme dělali tematickou, každé číslo mělo nějaké meritní téma – muziku, literaturu, výtvarné umění a další,… Ta druhá řada se stala takovou maticí undergroundovou, dělali jsme už řadu knížek a také učebnice pro naši bytovou univerzitu“. Časopis vycházel i po revoluci, až do půle 90. let, kdy se redakce z vnitřních důvodů rozpadla.

Články a rozhovor se skupinou Laibach byly publikovány ve Vokně č. 19. (1990), v roce, kdy skupina poprvé vystupila na popud agentury 10:15 (J. Stanko a D. Berdych) v Praze. Přečtěte si původní článek o Laibach.

Časopis Vokno byl zapůjčen Archivem výtvarného umění, o.s. Foodlab tímto děkuje.

Text: Pavel Havrda

There is uncomplicated to study completely taking advantage of the academic assistance of http://www.essayclick.net composing resolution.