LSD v sešitu

Tento článek byl otištěn v roce 1969 v literárním a kulturním měsíčníku Sešity pro literaturu a diskusi (do č. 22/1968 se jmenoval Sešity pro mladou literaturu). Měsíčník dával prostor zejména mladým autorům, velkou část ovšem tvořily také překlady a texty od autorů starších generací. Vše však korespondovalo s hlavní ideou redakce: vytvořit neideologické názorové prostředí umožňující volné střetávání různých uměleckých koncepcí. Významnou roli měl v Sešitech Štěpán Grygar, který po celou dobu vydávání časopisu obstarával reprodukce výtvarných děl a dokumentační materiál a vytvářel jeho grafickou podobu. Mnoho čísel bylo věnováno určitému tématu (naivismus, sex a erotika, baroko, drogy…), postupem času se ale kladl stále větší důraz na témata politická. V říjnu 1969 bylo vydávání časopisu zastaveno a jeho hlavní představitelé stíháni za údajné šíření pornografie (Petr Kabeš a Jiří Gruša za otištění Listů z Kalpadocie a Jaroslav Kořán za překlad Tichých dní v Clichy od Henriho Millera).

Text: Pavel Havrda

Přečtěte si anonymní záznam z intoxikace LSD, třeba vám pomůže poznat možnosti tohoto světa… (poznámka redakce)

Příspěvek byl zapůjčen Archivem výtvarného umění, o.s. Foodlab tímto děkuje.