Pavel Karous / Vetřelci a Volavky

Umělec, scénograf, asistent na VŠUP v ateliéru skla Ronyho Plesl, archeolog normalizace Pavel Karous přednášel na FUD UJEP v Ústí nad Labem 19. května 2010 o dokumentárním projektu Vetřelci a Volavky zabývajícím se sochou období normalizace. Součástí přednášky byl stejnojmenný dokument.

When a joker this filling on the web person that study become more brainy.