Petr Nikl / Prezentace vlastní tvorby

9. prosince 2009 představil svou tvorbu na Fakultě umění a designu (FUD UJEP) umělec a divadelník Petr Nikl. Člen zaniklé skupiny Tvrdohlaví a držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1995 mluvil nejen o projektu z roku 2000 Hnízda her v Galerii Rudolfinum, ale třeba také o interaktivní výstavě Orbis Pictus zahájené roku 2006 v Paříži.