Pode Bal / Malík urvi po deseti letech (diskuze)

Už toto pondělí 12. dubna 2010 od 18:00 hodin proběhne v holešovickém centru DOX další z diskuzí k aktuálním výstavám, konkrétně se nyní jedná o téma „politického“ umění a skupinu Pode Bal. Její členové Michal Šiml, Antonín Kopp a Petr Motyčka budou mluvit s s ředitelem centra DOX a bývalým členem skupiny Leošem Válkou a teoretikem umění Jiřím Ševčíkem.

Výstava Malík urvi poprvé proběhla v roce 2000 v galerii Václava Špály. Pode Bal zde vystavili skoro 40 portrétů bývalých spolupracovníků StB, KGB, důstojníků StB a komunistických kádrů. Všichni vystavení měli společný fakt, že i po revoluci se angažovali na předních místech v české společnosti. Dnes v DOXu najdete 31 portrétů soudců a státních zástupců. Ti se účastnili politických procesů minulého režimu a stále jde o aktivní zaměstnance české justice.

Petr Motyčka říká k aktuálnímu pokračování projektu: „Výstava není o minulosti. Prostřednictvím reflexe minulých politických procesů se vyjadřuje k nastavení současného systému. Komunističtí soudci a prokurátoři, kteří soudili politické procesy totalitního systému, nemají dnes v justici co pohledávat. Svým zdokumentovaným jednáním prokázali, že jsou vhodnými nástroji jakékoliv politické poptávky. Systém, který staví na funkční integraci správců násilí totalitního systému je nastaven tak, aby se mohl k aplikaci takového násilí vrátit.“

rezervace vstupenek na e-mailu: judita@doxprague.org