Přednáška Jana Proška / Krajina-hledání živé přírody

Absolvent brněnského ateliéru Tomáše Rullera performer Jan Prošek (Lovosice *1977) se dlouhodobě zabývá tématem krajiny. V současné době působí jako asistent v ateliéru Interaktviních médií u Pavla Kopřivy na Fakultě umění a designu / UJEP. Přednáška ze dne 12. 5. 2010 je především o jeho doktorandské práci – o současném nahlížení na téma očima umělce.