Zbigniew Libera / Práce z let 1982−2009 (přednáška)

Přednáška se konala 24. března 2010 v rámci cyklu otevřených přednášek na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Polský umělec Zbigniew Libera mluvil o svých projektech vytvořených během posledních třiceti let, nezapomněl se zmínit ani o kontroverzním „Lego-Concentration Camp“ z roku 1996 nebo sérii „Positives“. Na řadu se dostala i méně známá díla jako „Intimate Rites“ a „Mystical Perseverance“ pocházející z 80. let 20. století.

1. DÍL

2. DÍL